DVPP

V roce 2014 nabízíme nové akreditované vzdělávací programy pro učitele základních a středních škol v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Všechny kurzy budou vyučovány formou kombinovaného studia v rozsahu 48 vyučovacích hodin a jejich odborná úroveň je zajištěna zkušenými lektory a garancí akademických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. Prezenční část výuky bude probíhat ve vzdělávacích střediscích, které vznikly na půdě partnerů: Obchodní akademie Olomouc a SPŠ a SOU Uničov.

Všechny vzdělávací programy jsou akreditovány MŠMT ČR pod č.j. MSMT-42662/2013-2-857. Vzdělávání realizuje naše společnost ARS rozvojová agentura, s.r.o., která je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících pod č.j. MSMT-1713/2014-1.

 

Vzdělávací kurzy v systému DVPP:

P1  Nové směry a možnosti využívání multimediální techniky a ICT ve výuce (pro učitele ZŠ a SŠ)

P2  Využívání e-learningu ve výuce (pro učitele ZŠ a SŠ)

P3  Projektová výuka na 2. stupni ZŠ

P4  Projektová výuka v odborných ekonomických předmětech středních škol

P5  Využívání dostupných softwarů při výuce odborných ekonomických předmětů na SŠ

P6  Nové trendy ve využívání internetu a sociálních sítí ve vzdělávání (při učitele ZŠ a SŠ)

 

Kontakty E-learning

Kontakty - Lektoři

Lektor P1

Mgr. Martina Rešková
martina.reskova(at)gmail.com
608 370 343


Lektor P2

Ing. Petr Manek
info(at)arsra.cz
774 415 158


Lektor P3

Mgr. Dominika Doláková
info(at)arsra.cz
774 415 157


Lektor P4

Ing. Hana Neradilová
hana.neradilova(at)vslg.cz
736 125 210


Lektor P5

Ing. Libuše Kubaláková
ku(at)uc.oaol.cz
721 257 455

Ing. Ilona Jančí
ja(at)uc.oaol.cz
723 311 942


Lektor P6

Mgr. Petr Němec
gymjev2006(at)volny.cz
732 932 819

Projekt POKROK
Profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol
v Olomouckém kraji.

© 2020